دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی که در سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسد بدون مراجعه شهروندان به بانک به مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود.

گیل خبر/ به نقل از شبکه خبر/ "علیرضا قیطاسی" در گفتگو با پیگیری افزود: بر اساس دستور العمل بانک مرکزی تاریخ انقضای کارت‌های بانکی در سال ۱۴۰۰ ، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا یکسال پس از تاریخ انقضا تمدید می شود.


دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: تاریخ انقضا و تمدید بصورت پیامک به صاحبان حساب اطلاع رسانی می شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code