مشارکت همکاران آبفای گیلان در نظام پیشنهادات طی سال 99 نسبت به سال گذشته 420 درصد رشد داشته است.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون منابع انسانی و تحقیقات این شرکت از افزایش مشارکت همکاران در ارائه پیشنهادات و رشد 420 درصدی در این حوزه طی سال 99 به نسبت سال 98 خبر داد.

مژگان امیدی با اعلام این خبر افزود: با توجه به اینکه یکی از اهداف و سیاستهای شرکت، افزایش بهره وری و مشارکت همکاران در تصمیم سازی است، در سال 1399 اقداماتی صورت گرفت که منجر به افزایش پیشنهادات ارسالی از سوی همکاران و ذینفعان عمومی شد.

وی با اشاره به تعداد پیشنهادات اخذ شده اظهار داشت: دبیرخانه نظام پیشنهادات آبفای گیلان در سال  1399 تعداد 1110 پیشنهاد دریافت نمود که نسبت به سال 1398 رشد 420 درصدی داشته است.

امیدی یادآور شد: این تعداد پیشنهاد توسط 154 نفر از همکاران ارائه شد که 55 نفر از بانوان همکار 449 پیشنهاد و 99 نفر از آقایان همکار 661 پیشنهاد ارائه داده اند.

وی در ادامه افزود : پشنهادات دریافت شده در حال رسیدگی می باشد و تا کنون 13 مورد از پیشنهادات بررسی شده به مرحله اجرا درآمده است.