سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فایل صوتی منتشر شده از ظریف گفت: آن‌چه منتشر شده به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود و قرار هم نبود مصاحبه باشد و یک گفت‌وگوی رسانه‌ای نبود و توافق دوجانبه برای حفظ محرمانگی بود.

گیل خبر/ به نقل از فارس؛ سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فایل صوتی منتشر شده از ظریف گفت: آن‌چه منتشر شده به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود و قرار هم نبود مصاحبه باشد و یک گفت‌وگوی رسانه‌ای نبود و توافق دوجانبه برای حفظ محرمانگی بود.

سعید خطیب‌ زاده: 

(درباره فایل صوتی منتشر شده از ظریف و تحلیل‌های مختلف در این زمینه): آن‌چه منتشر شده به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود و قرار هم نبود مصاحبه باشد و یک گفت‌وگوی رسانه‌ای نبود. یک گفت‌وگو در چارچوب گفت‌وگوهای معمول و محرمانه‌ای است که در داخل دولت انجام می‌شود. توافق دوجانبه برای حفظ محرمانگی بوده است. وزارت خارجه در انتخاب تیم مذاکره کننده، عوامل و نگهداری فایل‌ها هیچ نقشی نداشته و اینکه چه کسانی چگونه و چرا چنین کرده‌اند نمی‌دانیم.

این سه ساعت و خرده‌ای که منتشر شده از دو شب قبل کم کم متوجه شدیم که منتشر می‌شود و دیروز به اوج خود رسید. آن‌چه ظریف گفته باید به صورت کلی دیده شود و گزینشی نباشد. ظریف همواره گفته نظراتش را اعلام می‌کند در پشت درهای بسته و شفاف و صریح.

در این فایل درباره سردار سلیمانی مفصل با تکریم و احترام و همه می‌دانند سوابق این بزرگوار و درباره نقش ایشان در صلح سازی و ... صحبت می‌کنند.

انجام مصاحبه، انتخاب تیم مصاحبه کننده و نگهداری آن به هیچ وجه در دست وزارت امور خارجه نبوده و مسئولیت انتشار آن برعهده ما نیست.

باید به صورت کلی و نه گزینشی به این سخنان آقای ظریف در این گفتگو نگاه شود.

در این فایل صوتی آقای ظریف درباره سردار سلیمانی با تکریم و احترام سخن گفته است.

یک امر غیرقانونی اتفاق افتاده و مجاری آن باید بررسی کنند. مسئولان جمهوری اسلامی در فضای کارشناسی بسیار شفاف و صریح هستند.