اولین مرحله آبگذاری کانال های آبیاری شبکه سفید رود در گیلان ،از روز پنجم و نهم اردیبهشت ماه آغاز می گردد .

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان ؛  با عنایت به آبگذاری کانال های آبیاری فومنات و راست سنگر (مناطق شرقی گیلان ) از پنجم اردیبهشت ماه و کانال چپ سنگر (مناطق مرکز گیلان ) از نهم اردیبهشت ماه به مدت 20 روز پیوسته برای نشاکاری ، به اطلاع کشاورزان عزیز و زحمتکش می رساند ؛ هر چه سریعتر نسبت به خزانه گیری و نشاء برنج بر اساس تقویم زراعی اقدام نمایند .

شایان ذکر است با توجه به رها سازی آب سد سفید رود و افزایش جریان آب رودخانه سفید رود و کانال های آبیاری ؛ جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارات جانی و مالی احتمالی، ضرورت دارد کلیه شرکت‌های فعال در بستر رودخانه سفیدرود نسبت به خارج نمودن ادوات و تجهیزات خود اقدام  و از کلیه شهروندان و مسافران عزیز استان گیلان تقاضا دارد جهت پیشگیری از حوادث ناشی از ورود اشخاص به بستر و حریم رودخانه سفیدرود ، تاسیسات و کانال‌های آبیاری جدا خودداری نمایند.