حادثه آتش سوزی که شب گذشته به آتش نشانان اطلاع داده شد حاکی از آتش سوزی منزل مسکونی در رشتیان بود که سریعا ۱۸ آتش نشان بهمراه ۸ دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه اعزام شدند.

گیل خبر/ علیزاده معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: سریعا پیر مرد ۷۲ ساله که همچنان پس از حضور آتش نشانان در کانون آتش خواب بود از تل دود و آتش نجات یافت و به مکان امن انتقال داده شد.

وی با بیان اینکه سریعا نسبت به مهار آتش اقدام شد، افزود: علت حادثه قرار دادن البسه در مجاورت بخاری روشن بوده که با توجه به هوشیاری همسایگان و اطلاع به موقع خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

گفتنی است: متاسفانه خانه آتش گرفته؛ بیمه آتش سوزی نداشت.