گیل خبر/ مسعود عباس نژاد

انتقادات مردمی از عملکرد شوراهای شهر به ویژه در شهر رشت وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است که حتی کاندیداهای جدید نیز تحت تاثیر این انتقادات قرار گرفته اند و بدون این که مسئولیتی داشته باشند، باید پاسخگوی افکار عمومی برای کاندیداتوری خودشان باشند. در این میان آن چه بیشتر مغفول باقی مانده استفاده بعضی اعضای ناکارآمد شورا از ایجاد فضای سرد و ناامیدی است که بتوانند با کمترین میزان آرا بار دیگر صندلی های شورا را اشغال کنند و نگرانی و عصبانیت شهروندان را تشدید نمایند.

ایجاد اعتمادسازی برای شهروندان در مقابله با چنین خطراتی ایجاب می کند که برای مقابله با وضعیت کنونی هشدارهای لازم ارائه شود. از همین منظر انتظار است که افراد شناخته شده، آگاه و دلسوز به میدان بیایند و با معرفی چهره هایی که تفاوت مهمی با رویه کنونی دارند نزد مردم برجسته شوند.

فرصت کوتاه باقیمانده فصل دیگری از روند مدیریت شهری آینده رشت را می سازد و مردم باید بین سه قطبی وضعیت کنونی ( با رای به اعضا و یا دنباله شورای فعلی)، سکوت ( عدم مشارکت) و ایجاد تحولات بهتر ( انتخاب کاندیداهای شایسته) دست به انتخاب بزنند.

مردم باید بدانند چه کسانی می توانند در افزایش سرمایه گذاری مدیریت شهری تاثیرگذار باشند. چه کسانی واقعا به ثبات مدیریتی معتقدند و وقت خود را صرف حواشی زاید نمی کنند. همچنین تخصص و تجربه لازم را برای نظارت بر روند کار مدیران شهرداری دارند و از انجام کارهای پوپولیستی امتناع می کنند. چه کسانی شخصیتشان به دنبال به دست آوردن پست و مسئولیتی تغییر نمی کند و منافع عمومی را به منافع حقیرانه نمی فروشند. درست است که پیدا کردن چنین کاندیداهایی برای افکار عمومی کار سختی است ، اما به قول جمله معروف رمان کیمیاگر پائولو کوئلیو «وقتی خواستار چیزی هستی، همه جهان در تکاپوی آن است که تو به خواسته‌ات برسی»