گیل خبر/ حضور رییس و نایب رییس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس و چهار معاون وزیر برای بازدید از کمربندی انزلی و تصفیه خانه فاضلاب، برج ساعت و کمربندی انزلی

عکس: علی سمرقندی