گیل خبر/  سرویس استانی: با پایان ثبت نام کاندیداهای انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و کیاشهر، 45 نفر داوطلب حضور در انتخابات شدند.

لیست غیررسمی کاندیداها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است: 


 ریحانه احمدی دهکاء
 فیض الله اکبری دستک
 سید غفور الهیان
 محمد بابائی
 رضا پالوایه
 حمزه پرند آور
 فاضل پور حقگوی
امیرهوشنگ پی خجسته 
 علیرضا ترنگ
 علیرضا تنهایی
 محمد رضا ثابتی امیرهنده
 علی جعفری دهکاء
 حسن جلالی چوری
رسول جماعتی 
 علی محمد حاجی نژاد
 کیوان حسن پور
حسین پور معصومه
کیانوش دقیقی 
 محمد رسولی 
فرهاد رضی 
مرتضی رمضانی دستک 
 موسی روزبه
 حسین سفری
سید علی سید نژاد 
 محمد شعبانی
 محمد شفیعی پور
 فرهاد شوقی
مهدی صدرا 
 ابوالقاسم صفری
 اکبر عباسی امیرهنده
 قاسم غلامی
 علی نقی فرحمند
 امیر ارسلان قاسم نژاد
 علی کاوسی
 اصغر گوهری
رضا محرابی 
 فرهاد محسنی
محمد علیزاده کیاشی
 ابوطالب مرادی
 سید رضا مطهری
 ابراهیم نجفی اسپیلی
 حسن ندافی
 اسماعیل ندیمی
 علی وظیفه شناس
 ابوالفضل ولی زاده