گیل خبر/ هومن داداشی

پس از آغاز سال جدید که به نام « تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها » مزین گردیده، طبق رویه هرسال بسیاری از دستگاهها، موسسات عمومی و اقسام اشخاص حقوقی مبادرت به انواع تبلیغات و چاپ پوستر و بنر با هدف ترویج این شعار می پردازند.کارشناسان و صاحبنظران و کنشگران حوزه های گوناگون از ابعاد مختلف به تحلیل این شعار پرداخته یا راهبردها و راهکارهای مربوط به آن را بررسی می نمایند که البته امری شایسته است اما به نظر اینجانب آنچه در سنوات اخیر مغفول مانده سنجش و ارزیابی عملکرد هریک از سازمانها، موسسات و اشخاص مذکور بر اساس شعار هرسال است.

قطع به یقین صرفا بیان شعار و تبلیغ، این  هدف مهم را محقق نکرده و لازم است با شناخت آسیبها و موانع پیش رو ضمن تدوین برنامه ای عملیاتی زمینه اجرای آن را فراهم نمود؛ به گونه ای که مردم عزیزمان آثار هریک را به وضوح مشاهده نمایند!

همانگونه که معروض شد درکنار هزینه هایی که بابت تبلیغات مصروف میگردد حتما باید عملکرد مسئولین بر مبنای شاخصهای تحقق رفع موانع، جهش تولید، اقتصاد مقاومتی، تلاش مضاعف و سایر شعارهای راهبردی سنوات اخیر ارزیابی گردد تا شاهد قبولی یا رد مسئولین شهری و اجرایی در راستای خدمت رسانی به شهروندان گرانقدرمان باشیم!

همه مسئولان محترم باید توضیح دهند که در این رابطه چه برنامه هایی را تدوین و چه درصدی از آنها را اجرا کرده اند.

طی سالیان اخیر، مقام معظم رهبری محورهای شعارهای سال را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مبتنی بر تلاش برای تولید و اقتصاد مقاومتی تعریف کرده اند لکن امسال کلیدواژه های «پشتیبانی» و «مانع زدایی» هم به تلاش برای تولید داخلی اضافه شده است. این مساله نشان می دهد که رهبر انقلاب حلقه های مفقوده تولید را در چهارچوب پشتیبانی و رفع موانع تعریف کرده اند و این امر نشان دهنده ضرورت آن برای مسئولان برای حمایت از تولیدگران است. البته امیدواریم که مسئولین معزز تنها به جنبه ظاهری این شعار اهمیت نداده و انشاءالله شاهد آن باشیم که اقدامات عملی برای رفع موانع تولید صورت پذیرد.

مع الوصف با عنایت به اینکه در اوایل سال جاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را نیز در پیش داریم شایسته است که اعضای پارلمان محلی شهر قهرمان انزلی نیز تشریح فرمایند که ایشان و شهرداران منتخبشان در زمینه شاخصهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاران در شهر توریستی، بندری و مرزی انزلی با ظرفیتهای بی بدلیش چه اقدامات موثری انجام داده اند.

بندرانزلی شهری است که موانع حقوقی فراوانی در مسیر توسعه و پیشرفت آن وجود داشته و دارد که می طلبد موانع زدایی آن با سرعت بیشتری معمول شود. برای این امر نیاز است که بازتعریفی از کسانی داشته باشیم که قرار است هدف گذاری های سال و برنامه ریزی های مدیریت شهری را برعهده داشته باشند! قدرمسلم اینکه اگر تحول اساسی در سیاست گذاران این حوزه صورت نپذیرد شعار سال ۱۴۰۰ نیز فقط در تیتر نامه ها و تبلیغات محیطی و مجازی فراموش خواهد شد...