مشاور رئیس جمهور در توئیتی با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ نوشت: تجربیات تلخ خود را تکرار نکنیم.

گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهوری در توئیتی نوشت: اشتباه نکنیم؛ نسبت‌های خانوادگی، سوابق نظامی یا اداری، مدرک حوزوی یا دانشگاهی، حافظه خوب، بیان سلیس، چهره، سیادت، پرتلاش بودن، بازی‌گری و رندی هرگز نمی‌تواند جایگزین دانش، بینش و روش علمی و شهامت اخذ تصمیمات سخت برای اداره کشور شود. تجربیات تلخ خود را تکرار نکنیم.

این توئیت با هشتگ انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شده است.