گیل خبر/ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری های 52 گانه استان گیلان خبر داد.

مسعود کاظمی در حاشیه آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری رشت در مرکز بهداشت توحید رشت در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: با تصویب ستاد استانی مقابله با کرونا، پاکبانان زحمتکش استان گیلان به دلیل مواجهه با پسماندهای عفونی و منابع آلودگی  در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گرفتند و بر همین اساس در فاز اول  1233 دز واکسن برای این امر در نظر گرفته شد که از امروز با تزریق واکسن به 400 پاکبان زحمتکش رشتی آغاز گردید.

وی افزود: در فاز اول پاکبانان با بیماری زمینه ای و سن بالا برای تزریق واکسن در اولویت قرار گرفته اند و در فاز دوم تمام پاکبانان استان گیلان واکسینه خواهند شد. 

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با اشاره به تلاش ها برای اجرای سریع واکسیناسیون پاکبانان خاطرنشان کرد: جا دارد  از مقام عالی دولت در استان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و شهردار رشت جهت پیگیری مستمر برای اولویت قراردادن پاکبانان استان گیلان تشکر داشته باشم.

عکس: سعید کتمان