مساله مهم «بودن یا نبودن» اعضای فعلی شورا؛
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ چاپ

گیل خبر/ سرویس سیاسی: در چند دوره اخیر انتخابات مجلس و شورا در استان گیلان به ویژه در رشت لیست های دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب تا حدودی تاثیرگذاری های خودشان را بیشتر از گذشته نشان داده اند. در دوره گذشته انتخابات شورا احتمال داده می شد که لیست امید شانس بیشتری برای پیروزی دارد که در نهایت تنها سه عضو این لیست به شورا راه یافتند و بقیه در رده های پایین تر قرار گرفتند. لیست جریان اصولگرایان در دوره گذشته با استفاده از بعضی چهره ای نزدیک به خود بسته شد که در این میان چند چهره غیرحزبی به شورا راه یافتند.

در انتخابات پیش رو شورا به نظر می رسد که با توجه به تضعیف جریان اصلاحات در انتخابات شانس پیروزی نیروهای نزدیک به اصولگرایان بیشتر باشد. البته این پیروزی به پارامترهایی چون میزان مشارکت و همچنین نحوه بسته شدن لیست نیز بستگی دارد. در شورای فعلی چهار نفر ( امیر حسین علوی، محمد حسن عاقل منش، حجت جذب و فاطمه شیرزاد) از افراد نزدیک به این جبهه هستند که در دوره گذشته نیز در لیست طیف های مختلف اصولگرایی حضور داشتند. هرچند در طی این دوره در یک دسته قرار نگرفته بودند و گاهی با یکدیگر اختلافات شدیدی نیز داشتند.

اصولگرایان که در انتخابات مجلس توانستند سه نفر اصلی خود را در بهارستان ببینند دوست دارند تکرار آن را در شورا نیز مشاهده کنند. در این میان کمتر کسی نحوه پاسخگویی آن ها نسبت به لیست گذشته را مورد توجه قرار می دهند و بعضی از سخنگویان و روسای این جریان در پاسخ به عملکرد کاندیداهای لیست اصولگرا معتقدند که در نحوه بسته شدن لیست قبلی دخالت نداشته اند و این بار معیارها برای بسته شدن لیست و حتی نام و نشان آن ها تغییر خواهد کرد.

مجمع یاران انقلاب، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، شورای وحدت ، ائتلاف بزرگ اصولگرایان از جمله تشکل های اصلی جریان اصولگرا برای بسته شدن لیست نهایی این جریان است که البته شاید هرکدام از جریانات در نحوه بسته شدن لیست نهایی اختلافاتی را نیز با یکدیگر داشته باشند.

در این میان سردار نظرعلی علیزاده رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گیلان، رحمان کاشفی از  جبهه مردمی حامیان انقلاب اسلامی ، حسین علی‌نژاد دبیر‌جبهه اصولگرایان ولایی و محمد حقی، دبیر مجمع یاران انقلاب اسلامی استان گیلان به عنوان شاخص ترین افراد این جریان برای بسته شدن لیست محسوب می شوند.

حضور یا عدم حضور اعضای فعلی شورا در لیست نهایی از جمله مهم ترین پرسش هایی است که در طی روزهای باقیمانده این افراد و جریانات باید در مورد آن تصمیم گیری کنند. نارضایتی افکار عمومی از عملکرد شورای پنجم که اصولگرایانش بخش قابل توجهی از ان را تشکیل می دهند آن ها را در یک ازمون مهم قرار می دهد که آیا می خواهند همین مسیر را ادامه دهند و تنها به پیروزی فکر کنند یا میل دارند کار جدید و متفاوتی را پیش رو داشته باشند.

اگر قرار باشد لیست های جناحی تنها برای شکست دادن رقیب و کسب پیروزی تشکیل شود و هیچ فرد و جریانی مسئولیتی بر عهده نگیرد مشخص نیست که چرا عده ای می خواهند اصرار داشته باشند کاندیداها را به صورت لیستی معرفی کنند. قرار نیست لیست ها و جریانات تنها برای پر کردن اسم ها به وجود بیاید و در در دوره های بعدی جریانات با اعلام این که نام تشکل خودشان تغییر کند از خود رفع مسئولیت کند. البته بسته شدن لیست اصولگرایان با محوریت افراد سیاسی و تشکیلاتی چالش های خودش را خواهد داشت که اگر این جریان به آن توجه نکند میزان نارضایتی افکار عمومی از عملکرد شوراها بسیار بیشتر از امروز خواهد بود.