انتقاد کنایه آمیز همتی از بی توجهی دولت :
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ چاپ

گیل خبر/ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار فیلمی از بخشی از جلسه روز گذشته جلسه هیات دولت که زیر باران برگزار شد، نوشت: قبل از نشستن، به برنامه‌ریزان عزیز در دولت عرض کردم بارش باران در این هوا حتمی است ولی مثل برخی از تذکراتم در دولت جدی گرفته نشد.