جریان گاز فردا در برخی محله های رشت و رضوانشهر چند ساعت قطع می شود.

گیل خبر/ شرکت گاز گیلان اعلام کرد : به دلیل توسعه شبکه انتقال ، جریان گاز در خیابان 192 شهرک گلسار رشت ، فردا از ساعت 14 تا 19 قطع خواهد شد.


همچنین جریان گاز فردا در خیابان های 22 بهمن ، خیابان امام ، ماه کوچه ، شهید انصاری ، شهید پورنظر و کوچه های منشعب از ساعت 8 تا 16 قطع خواهد شد.

شرکت گاز گیلان از مشترکان خواست ، از دستکاری وسایل گازسوز ، هنگام قطعی جریان گاز ، خودداری کنند.

ماموران این شرکت ، پس از پایان عملیات ، جریان گاز را وصل خواهند کرد.