رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن معتقد است لغو تحریم‌ها باید بخشی از پروسه‌ای باشد که ایران و آمریکا هر دو گام‌هایی برمی دارند.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب؛ رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن معتقد است لغو تحریم‌ها باید بخشی از پروسه‌ای باشد که ایران و آمریکا هر دو گام‌هایی برمی دارند.

مالی در گفتگو با اکسیوس اظهار داشت: سرعت مذاکرات مربوط به ایران را میزان منطبق بودن با دفاع از منافع امنیت ملی آمریکا تنظیم می کند.

وی افزود: به عبارت دیگر، ما به خاطر انتخابات ایران به امور سرعت نمی بخشیم یا آن را اهسته نمی کنیم.

مالی گفت که امریکا برای ایران روشن ساخته است که اماده ی مشارکت در پروسه ای دیپلماتیک برای بازگشت دوجانبه به برجام است.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خاطرنشان کرد: نظر ما این است که مذاکرات مستقیم بسیار موثرتر هستند و درصد کمتری برای سوتفاهم باقی می گذارد. با این حال برای ما محتوای مذاکره مهمترین از فرمت آن است.

وی ادامه داد: گام های احتمالی امریکا در رابطه با تحریم ها می تواند روی میز قرار گیرد اما باید ابتدا با ایران وارد گفتگو شویم، مستقیم یا غیرمستقیم.

مالی تصریح کرد: رئیس جمهور گام های یکجانبه در بحث لغو تحریم ها برنمی دارد. هرگونه اقدام اساسی توسط امریکا باید بخشی از پروسه ای باشد که هر دو طرف گام برمی دارند.