مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان دیروز از مراحل اجرایی 2 پروژه فاضلاب شهرستان بندر انزلی بازدید کرد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ سید محسن حسینی با حضور در شهرستان انزلی از مراحل اجرایی پروژه ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSC غازیان بازدید و در جریان روند کار قرار گرفت.

وی همچنین از مراحل لوله گذاری پروژه فاضلاب شهرک بهار نیز بازدید کرد.