آلبوم خاطرات گیل خبر؛
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ چاپ

گیل خبر/ اولین ایستگاه آتش نشانی رشت (اطفائیه سابق) در آذرماه سال ۱۳۰۵ در زمینی در محله استادسرا به ریاست میرزا اسماعیل خان سمیعی راه اندازی شد.

اداره بلدیه ی رشت تا سال ۱۳۰۵ خورشیدی فاقد اداره ی آتش نشانی بود.

قبل از آن بلدیه اقدامی مشترک با اداره ی نظمیه برای اطفای حریق داشته، چنانچه در خبری با عنوان «جلوگیری از احتراق» می خوانیم :
«نظر به احتراقی که اتفاق می افتاد، اداره بلدیه شبانه بیست نفر از سپورها را تعیین نموده که شب ها را در بلدیه کشیک بدهند و یک اتومیبل هم به اداره نظمیه تخصیص داده است که در موقع حریق پلیس های نظمیه با آلات اطفائیه برای اطفای حریق به کمک سپورها مبادرت ورزند» (روزنامه پرورش، سال ۲، شماره ۱۰۶، پنج شنبه ۱-۲-۱۳۰۵)

اولین ایستگاه آتش نشانی رشت در محله استادسرا