جلسه بررسی عملکرد قرارداد آبرسانی به 12 روستای نواحی شمالی شهرستان آستانه اشرفیه به روش BOT در سال 99 برگزار شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری این شرکت امروز در این باره گفت: بخش خصوصی تاکنون در قالب قرارداد این پروژه، 90 کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب را اجرا کرده است.

جمشید علیپور افزود: تا پایان سال 98 آب شرب جمعیتی بالغ بر 8 هزار و 350 نفر در 12 روستای شهرستان آستانه اشرفیه در قالب همین قرارداد تامین شد.   

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز حجم آبی معادل 252 هزار و 817 مترمکعب از طریق خطوط انتقال و توزیع بین جمعیت تحت پوشش توزیع شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضلاب گیلان همچنین از بررسی وضعیت عملکرد قرارداد خرید، نصب و بهره برداری از 2 دستگاه آب شیرین کن در روستای سنگاچین انزلی به روش BOO خبر داد و گفت: اینتصفیه خانه در 10 ماهه سال جاری ظرفیت تولیدی برابر با 504 هزار و 525 مترمکعب داشته و مبلغ 9 میلیارد و 236 میلیون ریال از محل اعتبارات خرید تضمینی صرف خرید آب شرب از سرمایه گذار جهت تامین آب شرب 7 روستای شهرستان بندرانزلی شد.