دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از اجرایی شدن طرح ملی برق امید از آبان سالجاری بمنظور تشویق مشترکین کم مصرف خبر داد.

گیل خبر/ هنرمند گفت: برق امید یک فرصت استثنایی برای صنعت برق می باشد که با مشارکت مشترکین خانگی برای اصلاح الگوی مصرف انجام می شود.

مدیرعامل توزیع برق گیلان خاطرنشان کرد: در این طرح مشترکین برق به سه دسته کم مصرف ، خوش مصرف ، پرمصرف دسته بندی می شوند و ما  با هدف گذاری مشترکین پر مصرف به دنبال این هستیم که ضمن صرفه جویی مصرف مشترکین راهکارهای تغییر مشترکین پرمصرف به مشترکین خوش مصرف را در سطح استان اجرایی کنیم .

وی تاکید کرد: این طرح با دستور وزیر نیرو از اول آبان 1399 اجرایی شده است و در سطح استان گیلان بالغ بر 78% مشترکین خانگی بوده  و در ماههای عادی سال حدود 29% مشترکین پر مصرف هستند ولی در ماههای گرم سال حدود 19% مشترکین پر مصرف می باشند .

هنرمند افزود: هدف اصلی و بزرگ این طرح مشترکین پرمصرف می باشند که قرار است طی راهکارهایی که در سایت شرکت به آدرس WWW.gilanpdc.ir گنجانده شده است و به مشترکین مربوطه اطلاع رسانی می شود نسبت به صرفه جویی حداقل 10% در استان اقدام شود.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح برق امید مشترکین پرمصرف بخش خانگی می توانند برای احداث سامانه‌های خورشیدی کوچک مقیاس با ظرفیت اسمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ وات با حمایت دولت اقدام کنند و برای این موضوع می توانند وام بانکی دریافت کرده تا توسط شرکت های اجرا کننده ذیصلاح برای این متقاضیان احداث شود.

مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت: مشترکین می توانند از طریق اپلیکیشن سامانه برق من با درج شماره شناسه قبض خود متوجه شوند که در کدام دسته مشترکین قرار دارند و در صورت عدم دسترسی به گوشی های  هوشمند می توانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع برق گیلان نیز به آن دسترسی داشته باشند.