مدیر امور آب و فاضلاب منطقه یک رشت به صورت بر خط به مشکلات مردم پاسخ داد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ سید مسعود مرتضوی با حضور در دفتر ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب گیلان و از طریق سامانه 122 به مدت یک ساعت به صورت مستقیم به تماس های مردمی پاسخ داد.

بیشترین تماس های گرفته شده با مدیر امور آبفای منطقه یک رشت در خصوص فاضلاب و قطعی آب شرب بود.