گیل خبر/ خبرنگار "گیل خبر" در گزارش ویژه این هفته به سراغ شهروندان رشتی رفته تا همزمان با یک سالگی فعالیت مجلس یازدهم، از مردم بپرسد آیا نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی را می شناسید؟

گزارشی که اگرچه درددل طیف کوچکی از مردم را نشان می دهد، اما در ابعاد گسترده تر می توان بعنوان تلنگر به همه ی نمایندگانی که نیازمند ارتباط با مردم هستند، تعمیم دارد.


گزارش از : کمیل فتاحی

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه ای گیل خبر