با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان؛
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۰:۰۳ چاپ

گیل خبر/ اولین شماره طنز گیل آقا با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان

کاری از گروه چند رسانه ای گیل خبر

نویسنده:  مهدیسا صفریخواه 

گیل آقا