اقدامی جالب ، ولی دیرهنگام
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ چاپ

هرچند احترام به قوانین و بیت المال الزامی است، اما باید دید مردم در چه سطحی از گلایه قرار دارند که کاسه صبرشان لبریز شده و ناراحتی خود را به این شیوه نشان می دهند

گیل خبر/ سرویس استانی: رئیس شورای اسلامی شهر جیرنده از هجوم عده ای به دفتر شورای شهر جیرنده رودبار به قصد تصرف شورا خبر داده است.

عارفه مجیدی علت اصلی هجوم به شورا را اعلام نکرده است. ولی آن چه مشخص است عملکرد ضعیف شوراها منجر به نارضایتی عمومی در میان مردم شده است و هرچند احترام به قوانین و بیت المال الزامی است، اما باید دید مردم در چه سطحی از گلایه قرار دارند که کاسه صبرشان لبریز شده و ناراحتی خود را به این شیوه نشان می دهند. شاید آسیبی که این شورا وارد کرده خیلی بیشتر از آسیب معترضان به این ساختمان باشد. 

عملکرد شوراها طی سالیان اخیر به محلی برای دعواها و اختلافات و منافع شهری و نارضایتی های عمومی تبدیل شده است. عمر کوتاه دوره مدیریت شهری، تایید خلاف سازی ها و ابهامات مالی از جمله ارمغان های شوراهاست که اگر فکری به حال آن نشود ممکن است اخبار جیرنده در سطح وسیع تری تسری پیدا کند. 

در شهرهای بزرگ تر استان  هم شاهد آن هستیم که افکار عمومی از عملکرد شورا نارضایتی خود را نشان داده اند که در شبکه های اجتماعی بیشتر دیده می شود. جیرنده رودبار نمونه یک شهر کوچک بود که ممکن است تسخیر شورایش توسط عده ای از مردم به دیگر شهرها از جمله رشت هم تسری پیدا کند.