گیل خبر/ به گزارش ایرنا؛‌ این روزها با وجود اینکه بیش از یک‌سال از هجوم ویروس کرونا به زندگی انسان‌ها می‌گذرد و روزهای آغاز خیز چهارم شیوع این بیماری با ورود واکسن آن به بازار همزمان شده است؛ همچنان اصلی ترین و بهترین راهکار مقابله با این ویروس، رعایت توصیه‌های بهداشتی است.

تصاویر ازدحام و عدم رعایت فاصله اجتماعی در بازار رشت را نشان می دهند.