پکیج تصفیه فاضلاب مجتمع مسکن مهر 350 واحدی صومعه سرا با حضور مسئولین استانی، محلی، مردم شریف ساکن در این مجتمع و همکاران شرکت آب و فاضلاب گیلان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، علیرضا غیاثی معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب گیلان در این مراسم گفت : این پیکیج با ظرفیت تصفیه فاضلاب به میزان 200 مترمکعب در شبانه روز برای جمعیتی معادل 1200 نفر ، همزمان با احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ فاضلاب ، توسط شرکت آب و فاضلاب گیلان طراحی و احداث شده است.

وی، روش تصفیه فاضلاب در این پکیج را هوادهی گسترده با قابلیت حذف نیتروژن عنوان کرد و افزود: این سیستم،  فاضلاب ورودی با  BOD  230 میلی گرم در لیتر را در خروجی به زیر 20 میلی گرم در لیتر کاهش می دهد و پساب آن را قابل هدایت به طبیعت می نماید.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب گیلان هزینه اجرای این پکیج را بالغ بر 30 میلیارد ریال عنوان و  تاکید کرد: با راه اندازی و بهره برداری این پیکج علاوه بر ممانعت از ورود 200 متر مکعب فاضلاب به طبیعت، افزایش بهداشت عمومی و کاهش بیماری های احتمالی ناشی از دفع غیر بهداشتی فاضلاب را شاهد خواهیم بود.