اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره شرکت رئیسی در انتخابات و شائبه به وجود آمده پس از سفر وی به عراق نیز گفت: انجام خدمات موفقیت آمیز در قوه قضاییه از آغازین روزهای مسئولیت آقای رئیسی آغاز شده و ارتباطی با این ایام و انتخابات ندارد. ایشان با برنامه تحول و با برنامه جامع، مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفتند و این روند به دور از تبلیغات انتخاباتی است.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب؛ اسماعیلی سحنگوی قوه قضاییه درباره شرکت رئیسی در انتخابات و شائبه به وجود آمده پس از سفر وی به عراق نیز گفت: انجام خدمات موفقیت آمیز در قوه قضاییه از آغازین روزهای مسئولیت آقای رئیسی آغاز شده و ارتباطی با این ایام و انتخابات ندارد. ایشان با برنامه تحول و با برنامه جامع، مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفتند و این روند به دور از تبلیغات انتخاباتی است. آنچه که من اطلاع دارم ایشان در دیدار با دانشجویان این سوال را پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مسأله و موضوع دیگری فکر نمی‌کنم. ما نیز شاهد هستیم که ایشان به صورت شبانه روز با تمام توان، انرژی خود را مصروف برنامه های قوه قضاییه می کنند و تا امروز رویکرد دیگری نداشتند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تبادل زندانیان ایران و عراق اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم زندانیان اتباع دو کشور در زمره تفاهم نامه‌ها، یادداشت‌ها، مذاکرات و ملاقات‌ها بود که در این راستا تفاهم نامه‌ای میان وزرای دادگستری دو کشور منعقد شد. توجه به حقوق و کرامت زندانیان، تبادل تجربیات و بهداشت در زندان‌ها، تهیه مقدمات بازدید مقامات دو کشور از زندان‌ها، برقراری ارتباط تصویری زندانیان و موضوعات بخش‌های مختلف حوزه زندانبانی مورد توافق قرار گرفت علاوه بر آن مقرر شد جمعی از زندانیان ایرانی به ویژه از زندانیانی که صرفا به قصد زیارت در عراق اقامت غیرمجاز داشتند همچنین برخی از زندانیان معتاد که صرفا برای مصرف شخصی مواد مخدر به همراه داشتند، مورد عفو قرار گیرند.

وی ادامه داد: موضوع ما حل مشکل قاچاقچیان و مرتکبین جرایم امنیتی نیست و در مورد عفو زندانیان، زندانیان دارای جرائم کم اهمیت مانند افرادی که ورود و اقامت غیرمجاز در عراق داشتند و معتادانی که مواد مخدر مصرفی همراه داشتند را پیگیری می‌کنیم و در مورد زندانیان جرایم عمده و خشن و کسانی که مرتکب جرایم امنیتی شدند، ورود نمی‌کنیم.