مدیر امور آب و فاضلاب رشت امروز گفت: با ساخت و تعویض کلکتور خروجی ایستگاه پمپاژ آب شرب روستای پیربازار، فشار آب 800 مشترک تقویت شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای گیلان؛محمود امیری، هزینه انجام این عملیات را بیش از 80 میلیون ریال اعلام کرد.