خبر بد معاون درمان ستاد ملی کرونا ؛
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ چاپ

گیل خبر/ معاون درمان ستاد ملی کرونا گفت: نگران شب عید هستیم، هرچه محدودیت بگذاریم، مردم رعایت نکنند فایده‌ای ندارد.