گیل خبر/ سایت دیده بان ایران نوشت: اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که محمود احمدی نژاد و بهاری ها عزم خود را برای حضور در انتخابات جزم کرده اند.

گفته می شود در جلسات اطرافیان احمدی نژاد صحبت از حضور محمود احمدی نژاد، غلامحسین الهام و اسفندیار مشایی در انتخابات 1400 است.

از دیگر سو شنیده می شود، احمدی نژاد یکی از طرح های خود برای انتخابات 1400 را واگذاری «زمین» به مردم عنوان کرده و قرار است در فضای انتخاباتی 1400 بر روی آن مانور بدهد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code