یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: بسیاری از تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار و شخصیت‌های مطرح درخواست دارند که آقای رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نامزد شود اما ایشان تا به امروز پاسخ مثبتی نداده‌اند، در گذشته نیز پاسخ‌های منفی متعددی از سوی ایشان شنیده شده است. حالا اینکه این فشارها کارساز باشد یا نباشد بحث دیگری است.

 معادلات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در مجموعه اصولگرایان هر روز تغییر می‌کند. اخیرا نیز خبرهایی در مورد احتمال نامزدی آقای رییسی مطرح شده است.

 

سیدمهدی هاشمی درباره شایعه فعال شدن ستادهای انتخاباتی حامیان آقای سیدابراهیم رئیسی گفت: بسیاری از تشکل ها، احزاب و گروه های شناسنامه دار و شخصیت های مطرح درخواست دارند که آقای رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نامزد شود اما ایشان تا به امروز پاسخ مثبتی نداده اند، در گذشته نیز پاسخ های منفی متعددی از سوی ایشان شنیده شده است. حالا اینکه این فشارها کارساز باشد یا نباشد بحث دیگری است.


وی افزود: احزاب، تشکل ها، گروه ها و شخصیت ها اعلام آمادگی کردند برای اینکه ستادهای انتخاباتی آقای رئیسی را طبق برنامه ریزی با پشتیبانی مردمی راه اندازی کنند. در واقع این یک حرکت خودجوش است اما آقای رئیسی تا به الان این موضوع را نپذیرفته اند و هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در این راستا صورت نگرفته است.

 

رئیس ستاد استان تهران سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ یادآور شد: اگر آقای رئیسی وارد صحنه انتخابات شوند حتما و قطعا مشابه قبل یک اجماعی روی نام ایشان صورت خواهد گرفت و اساسا یکی از دلایلی که این تقاضا شکل گرفته برای آن است که احزاب، تشکل ها، گروه ها و شخصیت ها معتقدند روی فرد دیگری وحدت و اجماع شکل نخواهد گرفت.

 

وی درباره انتخاب مرتضی آقاتهرانی به عنوان مسئول رایزنی برای سیدابراهیم رئیسی، ادامه داد: این خبر را تأیید نمی کنم. تنوع تقاضا و مطالبه برای کاندیداتوری آقای رئیسی از سوی تشکل های مختلف اعم سیاسی، اجتماعی، مذهبی، علمی و پژوهشی وجود دارد ولی اینکه بگوییم فردی نمایندگی پیدا کرده است خیر این طور نیست.

 

هاشمی درباره محوریت جبهه پایداری در عرصه فعالیت انتخاباتی برای سید ابراهیم رئیسی، یادآور شد: خیر این طور نیست، جبهه پایداری بخشی از آن مجموعه تشکل های شناسنامه دار است و خیلی های دیگر هم هستند.