گیل خبر/ گزارش ویدئویی گیل خبر از تاثیر کرونا بر زندگی مردم

فیلم و تدوین: کمیل فتاحی