حکم مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل به مدت دوسال دیگر تمدید شد.

گیل خبر/ طی حکمی از سوی مهندس تقی‌زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، مهندس وحید خرّمی از تاریخ 1399/10/21 به مدت دوسال دیگر در سمت خود ابقا شد .

در متن این حکم آمده است : «نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد مصوبه  مجمع عمومی مورخ 1399/09/02 و به پیشنهاد مصوبه شماره 25 مورخ 1399/10/10  هیات مدیره شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان ، به موجب این حکم برای مدت دو  (2) سال به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور تعیین و منصوب می‌شوید .