حدود 26 هزار300 مربع از اراضی بستر 25 ساله رودخانه در شهرستانهای آستانه اشرفیه و سیاهکل رفع تصرف شد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان؛ محمد حسین کریمی سرپرست امور منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه اظهار داشت: در راستای حفظ حقوق‌بیت‌المال و ایفای وظایف قانونی در خصوص آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، با شناسایی یک مورد از تصرف بستر رودخانه سفیدرود در منطقه کینچاه از توابع شهرستان آستانه‌اشرفیه و با پیگیری‌های حقوقی و دستور مقام قضایی، این اداره موفق به آزادسازی زمین مذکور به مساحت 25 هزار متر مربع گردید.

در گزارشی دیگر محمد جواد علیزاده مدیر منابع آب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل گفت : با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی (حرایم کانالها ، بستر رودخانه ها و آببندانها و....)، با پیگیری حقوقی و حکم قضایی ، اراضی بستر 25 ساله رودخانه شمرود واقع در روستای لیش شهرستان سیاهکل به مساحت 800 متر مربع ، رفع تصرف شد.

وی افزود : یک نفر به صورت غیر قانونی در زمین مذکور نسبت به نصب پایه های فلزی ، و فنس کشی اقدام نموده بود .