کارگران کارخانه «ایران پوپلین» از قطع موقت گاز این کارخانه به دنبال مصوبه کاهش مصرف سوخت واحد‌های صنعتی خبر دادند.

گیل خبر/ به نقل از ایلنا؛ کارگران کارخانه «ایران پوپلین» گفتند: به دنبال مصوبه اخیری که معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری گیلان صادر کرده، فشار گاز شرکت‌های پرمصرف صنعتی گیلان ازجمله ایران پوپلین به میزان پنجاه درصد کاهش یافته است.

یکی از کارگران این کارخانه با بیان اینکه به دنبال این مصوبه، جریان گاز مصرفی کارخانه ایران پوپلین از ساعت ۱۰ شب گذشته (۱۴ دی ماه) تا ۴۸ساعته قطع شده است، افزود: در حال حاضر فعالیت کارخانه موقتا تا وصل مجدد گاز متوقف شده است.

وی با بیان اینکه کارخانه ایران پوپلین همانند سایر واحدها از قانون تبعیت می‌کند، افزود: با این وضعیت افت گاز و فشاری که واحدهای تولیدی و صنعتی از وضعیت اقتصادی می‌بینند، چگونه می‌توانند منابع مالی خود را برای پرداخت حقوق ماهانه و عیدی پایان سال کارگران خود را تامین کنند؟

این کارگر با بیان اینکه احتمال تمدید قطعی گاز وجود دارد، در خاتمه تصریح کرد: جدا از وضعیت پیش آمده کارگران این کارخانه از آذر ماه هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند.