قاضی گلستانی، شکارچی غیرمجاز را به محیط‌بانی مکلف کرد.

گیل خبر/ به نقل از مهر، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت اظهار کرد: قاضی دادگاه کمالان استان گلستان، شکارچی ۲ راس قوچ در منطقه حفاظت‌شده سیاه مرزکوه علی‌آباد کتول را به ۳۶ ماه زندان محکوم کرد.

هاشمیان افزود: این فرد سابقه کیفری نداشت و قاضی با استفاده از ظرفیت قانون، به مدت ۲ سال حکم زندان او را تعلیق کرد اما به عنوان مجازات تکمیلی، او را به ارائه خدمات عمومی رایگان شامل حضور روزانه ۴ ساعت و درمجموع ۶۰ ساعت در یکی از پایگاه‌های محیط زیست و کمک به محیط‌بانان مکلف کرد.

وی گفت: ساخت ۲ آبشخور و تعمیر و بازسازی ۶ آبشخور دیگر برای حیات وحش از دیگر اقداماتی است که متهم به عنوان مجازات تکمیلی باید انجام دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اگر متهم در مدت ۲ سال تعلیق، مرتکب جرایم مشمول حد، قصاص، دیه یا تعزیری تا درجه۷ شود، حکم زندان او اجرا خواهد شد.