به مناسبت 12 دی؛
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ چاپ

گیل خبر/ سرویس فرهنگی: رشت شهر زندگی اگرچه در گذر زمان، خیابان ها و کوچه هایش دگرگون شده و آرایش دیگر به خود گرفته اما قامت تاریخی عمارت هایش از دیرباز تا کنون استوار است.
عمارت هایی با معماری های مدرن اروپایی که مرتبط با تاریخچه تجاری شهر است، رشت شهر ابریشم روزگاری اقامتگاه بازرگانان اروپایی بوده و از این حیث بر فرهنگ این شهر تاثیر گذاشته است.

شهری با بام های سفالین سرخ و نارنجی و درختان رعنای سبز که به گفته جهانگردان به هیچ شهر ایران شبیه نیست و سبک معماری ایرانی در آن به چشم نمی خورد.

رشت در یک نوستالژی مدرن جا مانده؛ قلب مردم رشت با ایستادگی تک تک آجرهای ساختمان های قدیمی رشت هنوز هم می تپد، اما بیم فرو ریختن خاطره های یک شهر زیر فشار رنج های عمر و بی تدبیری پاسدارنماهای میراث شهر آنها را رها نمی کند.

متن و مجری طرح: پریسا عموئی
عکاسان: سعید کتمان، مطهره احمدی، هنگامه جعفری پرست