علی ربیعی، سخنگوی دولت در جواب این سوال که چرا دولتی ها داوطلب تزریق واکسن ایرانی نمی شوند گفت: مشکلی نیست روی دولتی ها امتحان شود یا مردم، فرقی ندارد. ما هم جزئی از این جامعه هستیم. اگر فکر می کنند من نمونه آماری هستم همین الان اعلام می کنم حاضرم به عنوان داوطلب واکسن ایرانی را تزریق کنم

گیل خبر/ علی ربیعی گفت: حاضرم به عنوان داوطلب واکسن ایرانی را تزریق کنم.

به گزارش انتخاب، علی ربیعی، سخنگوی دولت در جواب این سوال که چرا دولتی ها داوطلب تزریق واکسن ایرانی نمی شوند گفت: مشکلی نیست روی دولتی بشود ملتی بشود فرقی ندارد. ما هم جزئی از این جامعه هستیم. اگر فکر می کنند من نمونه آماری هستم همین الآن اعلام می کنم با شما هم حاضرم بروم.

وی افزود: به دلیل جو سازی، حاضرم با شما خودم هم بروم آنجا بزنم. هم رازی و هم یک شرکت دانش بنیان کارشان خوب جلو می رود و هم وزارت دفاع کارش به خوبی جلو می رود. خدا رحمت کند آن شهید بزرگوارمان را که بخشی از واکسن ....

سخنگوی دولت اضافه کرد: چهار جریان الان به پیش می روند و دوتای آن ها در حال نزدیک شدن هستند یکی از آن ها که وارد مرحله تست انسانی شد و دومی در حال نزدیک شدن است.