با نصب و راه اندازی یک فقره شیر فشارشکن، مشکل اُفت فشار و قطعی آب شرب مناطق بالا دستی شهر ماکلوان برطرف شد.

گیل خبر/ به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ مدیر امور آبفای شهرستان فومن امروز با اعلام این خبر گفت: با راه اندازی شیر فشارشکن خطوط آبرسانی شهر ماکلوان 990 مشترک از فشار متعارف آب آشامیدنی برخوردار شدند.

وحید مهجور، اعتبار هزینه شده برای انجام این عملیات را بیش از 150 میلیون ریال ذکر کرد.