موسسه مالی بین المللی از رشد اقتصادی ایران در صورت لغو تحریم ها خبر داد.

گیل خبر/ به نقل از رویترز؛ موسسه مالی بین الملل در گزارشی گفت: اگر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا تحریم هایی را که منجر به یک رکود سه ساله عمیق اقتصادی در ایران شده است، لغو کند، اقتصاد ایران سال آینده می تواند ۴.۴٪ رشد کند.