گیل خبر/ سرویس استانی: با حکم محمد حسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر،  محمد تقی مهدی زاده به سمت سرپرست توزیع برق گیلان منصوب شد.

مهدی زاده در سوابق خود قائم مقامی توزیع برق گیلان و مدیریت شهرستان رشت این شرکت  را تجربه کرده است. 

پیش از این محمد اسماعیل هنرمند از اسفند سال گذشته به عنوان مدیرعامل توزیع برق گیلان فعالیت می کرد و عمر مدیریتی وی به یک سال نیز نرسید.