در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌های خصمانه ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تشدید و عملا یک جنگ تمام عیار اقتصادی بر کشورمان تحمیل شد. برای مقابله و افزایش آمادگی در این عرصه ضرورت دارد نحوه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داخلی آمریکا که مسیر اقتصادی آن کشور در آینده و تاثیر آن بر اقتصاد جهان را تعیین می‌کند، مورد توجه قرار گیرد.

گیل خبر/ رضا مسرور*

*تحلیلگر اقتصادی

فدرال رزرو در آمریکا مسئول تدوین سیاست‌های پولی، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی است و از نظر قانونی مستقل از دولت محسوب می‌شود و باید توجه داشت که استقلال فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا بسیار حائز اهمیت است و این امر حتی بر اقتصاد جهان نیز اثرگذار است.

اقتصاد آمریکا همواره بیش از اندازه قرض می‌گیرد و باید بین ارزش کل سهام در بورس با تولید ناخالص داخلی ارتباط منطقی وجود داشته باشد. در سال‌های منتهی به ۲۰۱۹ میلادی این نسبت به صورت فزاینده‌ای افزایش یافت و تشکیل حباب در بورس آمریکا مشهود بود به‌طوری‌که شاخص داوجونز به بیش از ۲۹ هزار رسید، از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی با ورود ویروس کرونا، شاخص بازار سهام آمریکا شروع به ریزش کرد و تا حد ۱۸ هزار کاهش یافت و به‌نظر می‌رسید حباب تشکیل شده در بورس آمریکا تخلیه شده باشد. (البته نگارنده اعتقاد دارد که ویروس کرونا صرفا نقش یک تسهیل‌گر را بازی کرد)

در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست‌های خصمانه ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تشدید و عملا یک جنگ تمام عیار اقتصادی بر کشورمان تحمیل شد. برای مقابله و افزایش آمادگی در این عرصه ضرورت دارد نحوه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داخلی آمریکا که مسیر اقتصادی آن کشور در آینده و تاثیر آن بر اقتصاد جهان را تعیین می‌کند، مورد توجه قرار گیرد.

فدرال رزرو در آمریکا مسوول تدوین سیاست‌های پولی، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی است و از نظر قانونی مستقل از دولت محسوب می‌شود و باید توجه داشت که استقلال فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکا بسیار حائز اهمیت است و این امر حتی بر  اقتصاد جهان نیز اثرگذار است.

اقتصاد آمریکا همواره بیش از اندازه قرض می‌گیرد و باید بین ارزش کل سهام در بورس با تولید ناخالص داخلی ارتباط منطقی وجود داشته باشد. در سال‌های منتهی به ۲۰۱۹ میلادی این نسبت به صورت فزاینده‌ای افزایش یافت و تشکیل حباب در بورس آمریکا مشهود بود به‌طوری‌که شاخص داوجونز به بیش از ۲۹ هزار رسید، از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی با ورود ویروس کرونا، شاخص بازار سهام آمریکا شروع به ریزش کرد و تا حد ۱۸ هزار کاهش یافت و به‌نظر می‌رسید حباب تشکیل شده در بورس آمریکا تخلیه شده باشد. (البته نگارنده اعتقاد دارد که ویروس کرونا صرفا نقش یک تسهیل‌گر را بازی کرد)

اما این پایان ماجرا نبود. رئیس دولت آمریکا که انتخابات را پیش‌رو داشت با دخالت در سیاست‌های فدرال رزرو که این دخالت به نوعی کم سابقه است؛ اقدام به سیاست کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق نقدینگی قابل توجه به اقتصاد آمریکا کرد که در ترازنامه بانک مرکزی آمریکا مشهود است. با این اقدام شاخص داوجونز شروع به افزایش سریع کرد؛ به‌طوری‌که در یک بازه زمانی کوتاه چند ماهه، افت شدید اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی را جبران کرد و در حال حاضر شاخص داوجونز به بیش از ۲۹ هزار واحد رسیده است. اما این داستان ادامه دارد. سیاست تهاجمی کاهش نرخ بهره بانکی از سوی فدرال رزرو و تزریق نقدینگی برای جبران کاهش ارزش سهام در بورس از یکسو و کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۰ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ از سوی دیگر منجر به افزایش نسبت ارزش کل بازار سهام بورس آمریکا به تولید ناخالص داخلی شده است.این اتفاق ریسک‌ها و پیامدهایی دارد. موضوع حائز اهمیت دیگر آن است که پروتکل بازل ۳ که بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی که منجر به ورشکستگی بانک‌ها و صنایع شد؛ تدوین گردید و همچنین پایین بودن قیمت نفت تا چه اندازه می‌تواند در کاهش ریسک‌های پیش‌رو تاثیرگذار باشد. باید منتظر ماند و در آینده نه چندان دور دید.