گیل خبر/ مانور سراسری بازسازی جهادی شبکه های توزیع برق گیلان با اجرای 3 هزار متر پروژه اصلاح شبکه هوایی فشار متوسط با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و و نهصد پنجان میلیون ریال در محله پاچکنار رشت برگزار شد. 

 

 

عکس: مطهره احمدی