عماد علیجان
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ چاپ

با توجه به ساختارهای چند وجهی پروژه های سرمایه گذاری در شهرداری ها، ایجاد همگرایی و بهرمندی از خِرد جمعی همه اجزا شامل ؛ حوزه های حقوقی، مالی و اقتصادی، درآمد، فنی و شهرسازی ، دستگاه نظارتی و سایر اجزای مرتبط، بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

گیل خبر/ تهیه و تنظیم : مهندس عماد علیجان

مبانی سرمایه گذاری شهرداری ها
شهرداری ها با سطح وسیعی از وظایف سازمانی بعنوان یکی از مهمترین عناصر مدیریت شهری بر شمرده میشوند. با توجه به ساختار درآمد و هزینه شهرداری ها که بصورت مستقیم متاثر از اقتصاد شهر بوده، بی تردید بهرمندی از عواید پروژه های سرمایه گذاری، بسیار میتواند راه گشا باشد.
شهرداری ها بر اساس ظرفیت و پتانسیل های مختلفی که در ساختارهای مختلف سرمایه گذاری شهری چه در قالب سرمایه گذاری بر املاک شهرداری و چه در قالب نقش حاکمیتی آنها دارند، میتوانند از عواید سرشار آن بهرمند گردند.این عواید هم می تواند از جنس مالی و ریالی بوده و هم می تواند بصورت ترکیبی هم منجر به درآمد گردیده و هم منجر به تسهیل گری در ارایه خدمات به شهروندان شود.


-مبانی :
١- همگرایی سازمانی : با توجه به ساختارهای چند وجهی پروژه های سرمایه گذاری در شهرداری ها، ایجاد همگرایی و بهرمندی از خِرد جمعی همه اجزا شامل ؛ حوزه های حقوقی، مالی و اقتصادی، درآمد، فنی و شهرسازی ، دستگاه نظارتی و سایر اجزای مرتبط، بسیار ضروری و حائز اهمیت است. همگرایی نباید فقط در حد رعایت شکلی فرآیندها صورت گیرد بلکه بایستی بصورت کاملا کارشناسی و به اصطلاح از پایین به بالا ، صورت گیرد.بدون شک اساسی ترین مؤلفه جهت تصمیم سازی های موثر در اجرای موفقیت آمیز پروژه های سرمایه گذاری، همگرایی صحیح سازمانی در کلیه اجزا میباشد.
٢- اطلاعات صحیح و آگاهی مبتنی بر واقعیت: شاید ساده انگارانه تصور شود که شهرداری ها بدون اطلاعات صحیح و کامل پای در عرصه اجرای سرمایه گذاری و مشارکت بگذارند. در حالیکه متاسفانه اینگونه اتفاقات رقم خورده اند.اینگونه اتفاقات فارغ از اینکه منجر به عدم اجرای پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری میشود ، بزرگترین آسیبی که با خود به همراه دارد این است که هزینه های بسیار زیاد اعتباری و ارزشی برای شهرداریها به همراه خواهد داشت. به طرزی که با یکبار رخ دادن چنین اتفاقاتی ، اساساً مجموعه ها و اشخاص علاقمند به سرمایه گذاری در شهرها، با تردید خاصی پای به عرصه می گذارند که میتواند منجر به عدم اعتماد و انعطاف پذیری آنان شده و یا ملاحظاتی را برایشان بهمراه داشته باشد.
٣- چابک سازی فرآیندهای اجرایی : چابک سازی در همه ساختارهای بروکراتیک منجر به تسهیل در امر تصمیم گیری و اجرا، میشود. در ساختارهای سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری ها نیز چنین اصلی حاکم است. یکی از اصلی ترین وظایف و تکالیف حوزه های سرمایه گذاری شهرداری ها همین چابک سازی و کوچک کردن فرآیندهای تصمیم گیری و صدور مجوز های لازمه و تصویب های قانونی است. شهرداری ها با مکلف دانستن خود به این موضوع و با کمک پارلمان محلی ( شورای اسلامی شهر ) و با ایجاد تغییراتی در فرآیندها ، میتوانند فرآیندهایی چابک تر، سهل تر و کارآمد تر داشته باشند.