گیل خبر/ سرویس استانی: هرچند تعداد فوتی های کرونا در استان گیلان مدت هاست به طورت رسمی اعلام نمی شود، اما بر اساس اینفوگرافی جدید که علوم پزشکی گیلان منتشر کرده می توان تعداد دقیق فوتی ها را به دست آورد.

اینفوگرافی آمار رسمی کرونا در 4 روز گذشته در صفحه اینستاگرام علوم پزشکی گیلان منتشر شده است. 

در روز چهارشنبه 21 آبان تعداد کل بستری ها  416 ، بیماران جدید 66 و بهبود یافتگان 68 نفر اعلام شد. 

در روز پنجشنبه 22 آبان، تعداد کل بستری ها 414 ، بیماران جدید 68 و بهبود یافتگان 58 نفر اعلام شد. بر این اساس اگر تعداد کل بستری شدگان روز گذشته (416) را با تعداد بیماران جدید جمع(68) و از  تعداد بهبود یافتگان(58) کسر کنیم عدد 426 به دست می آید که اگر از  تعداد بستری شدگان کل در این روز (414) کسر کنیم مشخص می شود دوازده نفر فوت کرده اند.

 

در روز جمعه 23 آبان تعداد کل بستری ها 422 ، بیماران جدید 84 و بهبود یافتگان 72 نفر اعلام شد. با همان احتساب روز گذشته(426=72-84+414) مشخص می شود که در این روز چهار نفر فوتی ثبت شده است. 

همچنین در روز شنبه 24 آبان  تعداد کل بستری ها 436 ، بیماران جدید 65 و بهبود یافتگان 42 نفر اعلام شد. با احتساب کل بیماران روز گذشته(422) و اضافه شدن بیماران جدید و کسر بیماران ترخیصی 9 فوتی را باید در این روز در نظر داشت.

با این حساب طی سه روز گذشته 25 نفر در استان گیلان فوت کرده اند که به طور میانگین بیش از  روزی هفت نفر را نشان می دهد.