اظهارات مهم سخنگوی قوه قضاییه درباره مهریه؛
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱۲:۲۵ چاپ

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهریه حتما باید پرداخت شود و آنچه برای عدم بازداشت گفته شده فقط درمورد زوجی است که تمکن مالی ندارد و زندان فرستادن او ثمره‌ای ندارد.

گیل خبر/ به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز ۲۰ آبان اظهار کرد: ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین زوج می‌دانیم و مهریه حتما باید پرداخت شود؛ با مردی که تمکن دارد اما پرداخت نمی‌کند برخورد می‌کنیم.

وی افزود: آنچه برای عدم بازداشت گفته شده فقط درمورد زوجی است که تمکن مالی ندارد و زندان فرستادن او ثمره ای ندارد.

اسماعیلی بیان کرد: عدم بازداشت برای کسانی است که قادر به پرداخت مهریه نیستند.

این مسئول ادامه داد: اگر برای دادگاه محرز شود که فردی تمکن پرداخت یکجا یا اقساطی مهریه را ندارد بازداشت نمی‌شود.