ریشه های عقب ماندگی گیلان؛
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۲۳:۰۱ چاپ

گیل خبر/ بخش چهارم از ریشه های عقب ماندگی گیلان به خروج ۹۰ درصدی سرمایه ها از گیلان اختصاص داده شده است؛ سرمایه هایی که می توانست صرف توسعه استان و ایجاد اشتغال برای شهروندان گیلانی شود اما در سایه سهل انگاری متولیان اقتصادی استان شاهد خروج سرمایه از گیلان هستیم.

در این بین بورس منطقه ای گیلان فرسنگ ها از رسالت خود فاصله گرفته است چرا که تحرکی از این مجموعه برای ترغیب اندک شرکتهای فعال در استان برای ورود به بازار بورس دیده نمی شود. امری که در صورت تحقق می تواند از خروج سرمایه از استان جلوگیری نماید.