ما حدود سه الی چهار ماه با این پروژه درگیر هستیم و کار به کندی پیش می رود. حالا هم شهرداری بعد از 8 روز توقف با یک دستگاه بیل قصد کار کردن داشت که راهنمایی رانندگی صبح آمد و به دلیل نداشتن مجوز کار را خواباند و رفت.

گیل خبر/ سرویس شهری: جمعی از کسبه محله استادسرای رشت  طی تجمع کوتاه و آرامی نسبت به کندی طرح جمع آوری آب های سطحی در این منطقه اعتراض خود را نشان دادند.

یکی از کسبه در گفتگو با گیل خبر ابراز داشت: ما حدود سه الی چهار ماه با این پروژه درگیر هستیم و کار به کندی پیش می رود.  حالا هم شهرداری بعد از 8 روز توقف با یک دستگاه بیل قصد کار کردن داشت که  راهنمایی رانندگی  صبح آمد و به دلیل نداشتن مجوز کار را خواباند و رفت.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست. ما همه جا نامه زدیم و استشهاد جمع کردیم، اما شهرداری،  راهنمایی رانندگی و فرمانداری پاسخگو نیستند.  این مسیر یک راه اصلی است که برای آتش نشانی این منطقه  و همچنین کلانتری محل هم یک چالش است.

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code