گیل خبر/ از جمله مهمترین خسارت کرونا به ساختار آموزش و پرورش و روال عادی فعالیت مدارس بوده که به این ترتیب دانش آموزان را از محیط مدرسه دور ساخته و شیوه ی جدید آموزش آنلاین را پیش روی معلمان و دانش آموزان قرار داده.
این مجموعه عکس نشانگر حال و هوای گوشه ای از مدارس نیمه فعال شهر است که حقیقتا الگوی منظم و ثابتی برای ساعت حضور دانش آموزان در مدارس ندارند و ناگزیر تعداد معدودی از دانش آموزان بصورت پراکنده به مدرسه مراجعه می کنند.

عکس: هنگامه جعفری پرست

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code