در دیدار مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با رییس کمیته ملی المپیک مطرح شد:
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۹:۳۶ چاپ

گیل خبر/ دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با دکتر سید رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک دیدار کرده و در خصوص سازوکارهای توسعه همکاری ها براساس توانمندی ها و فرصت های پیش روی به تبادل نظر پرداخت.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار با ارائه تحلیلی از موقعیت و ظرفیت های مناطق آزاد کشور،قرار گرفتن منطقه متبوع خود در یک چهارم شمال غرب کشور به عنوان مرکز جمعیتی و اقتصادی کشور بهمراه نزدیکی به تهران و وجود امکانات زیرساختی در حوزه های حمل و نقل ریلی،بندری،فرودگاهی و جاده ای،گردشگری، ورزشی و جایگاه ویژه در کریدورهای ترانزیتی بین المللی را زمینه های تمایز این منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: با عنایت به ظرفیت های فوق و اقدامات توسعه ای این منطقه و رویکرهای ملی و فرصت های همکاری های بین المللی موجود با محوریت این منطقه در ارتباط با کشورهای حوزه اوراسیا، در آینده نزدیک منطقه آزاد انزلی قطب و عامل پیشران اقتصادی کشور خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه های توسعه ای منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: با توجه به اقلیم مناسب،نزدیکی به تهران و کشورهای منطقه، زیرساخت ها و امکانات موجود در این منطقه؛می توان الگوهای خوبی از همکاری در برگزاری مسابقات ورزشی و میزبانی اردوهای رشته های ورزشی آبی و ساحلی را تعریف نمود.

 
رییس کمیته ملی المپیک با استقبال از پیشنهاد همکاری دو جانبه، خواستار ترسیم این همکاری در قالب انعقاد تفاهم نامه شد و افزود: با توجه به ظرفیت های متنوع موجود در آن منطقه می توان این همکاری را به صورت برگزاری مسابقات ملی و میزبانی اردو تیم های ملی تعریف کرد که در این چارچوب منطقه آزاد انزلی توانمندی ایجاد قطب دوم برگزاری اردوهای تیم های ملی کشور را دارا می باشد.

وی با اشاره به مسابقات بین المللی که ورزشکاران کشورمان در سال ۱۴۰۰ در پیش روی دارند، تصریح کرد: با توجه به استقبال کشورهای عضو، امکان برگزاری مسابقات ورزشی کشورهای عضو اکو به میزبانی منطقه آزاد انزلی موجود می باشد که در خصوص چگونگی و زمان برگزاری آن باید به صورت تخصصی به تبادل نظر پرداخت.