گیل خبر/ این کاریکاتور را مرحوم فومنی(گل آقا) در دوره چهارم مجلس کشید. با این وجود به نظر می رسد وضعیت در این دوره زمانی زیاد تغییر نکرده است.

 

 

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code